TOP-5-3-1-16-BO1-2017-00016 jel? „Jó itt élni” – Helyi identitást er?sít? programok megvalósítása cím? pályázati program

A kedvezményezett neve: Mez?zombor Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya: közösségfejleszt? programok megvalósítása

A szerz?dött támogatás összege: 130 millió forint

A projekt tartalma:

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezet? és a konzorciumi tagok (Taktakenéz Község Önkormányzata, Megyaszó Község Önkormányzata, Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata és Mez?zombor Község Önkormányzata) célul t?zték ki a helyi közösségek fejlesztését. A beavatkozások eredményeként fejl?dik a közösség tagjainak egymás iránti felel?sségtudata, a helyi civil társadalom meger?södése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek er?sítését, er?södik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve meger?södnek a  szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez  való köt?dés. A beavatkozás következtében a meglév? (humán) er?források felszínre kerülnek, az együttm?ködések következtében ezen er?források  a ktivizálódnak és min?ségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt befejezési dátuma: 2023. 05. 31.