Bel- és csapadékvíz elvezet? rendszer felújítása, kialakítása

A projekt megnevezése:

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZET? RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA

MEZ?ZOMBOR KÖZSÉGBEN

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 360.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00037

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2019. 11. 15.

A pályázati felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységei közül a 3.1.1 A) ponton belül az a) és b) tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt keretében. A 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelez?en megvalósítandó tevékenységek közül mind az a) és mind a b) pontok megvalósításra kerülnek. Mez?zombor Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szerencsi járásban, Miskolctól közúton 41 kilométerre keletre található, lakosságszáma 2014-ben 2490 f? volt.

A Szerencsi járás a komplex programmal fejlesztend? járások közé tartozik, így egyszerre több fejlesztés történik a járásban. Ennek eredménye, hogy az egy ütemben készül? munkák összehangoltak, megtakarításaik egymást er?sítik. Igény esetén ütemezhet?ek. Érdemes hosszú távú tervet készíteni. A település a Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza-vasútvonal két ágának elágazásánál helyezkedik el. A fejlesztéssel érintett terület Mez?zombor község belterületi határán túlmen?leg a vízgy?jt? határáig terjed. Mez?zombor domborzatát eróziós-deráziós folyamatok alakították ki. Földtanilag a pannóniai rétegekre települt hordalékkúp f?ként homokos, iszapos üledékekb?l áll. A környezet medence peremi hordalékkúp síkság, löszös-vályogos takaróval. A település tengerszint feletti magassága 93-115 mBf közötti, Éghajlata mérsékelten meleg, csapadékellátottságot tekintve száraz. Évi csapadék mennyisége 540-580 mm, ebb?l a nyári félévben 340 mm es?vel lehet számolni. Mez?zombor településen az elmúlt tíz évben a bel- és csapadékvíz okozta káresemények rendszeresek melyek megoldása csak a jelen fejlesztés megvalósítása által lehetséges. Mez?zombor Község Önkormányzatának fejlesztése összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szerepl? célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, így az ahhoz való illeszkedés vizsgálata nem releváns, azonban a településrendezési tervvel és a helyi esélyegyenl?ségi programmal foglalt célokkal összhangban került megtervezésre a projekt célja. A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez. A projekt m?szaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgy?jt?-gazdálkodási tervet.

Megvalósítási helyszínek:

3931 Mez?zombor, Ady utca

3931 Mez?zombor, Árpád utca

3931 Mez?zombor, Batthyány utca

3931 Mez?zombor, Béke köz

3931 Mez?zombor, Béke utca

3931 Mez?zombor, Damjanich utca

3931 Mez?zombor, József Attila utca

3931 Mez?zombor, Kossuth utca

3931 Mez?zombor, Rózsa utca

3931 Mez?zombor, Szabadság utca

3931 Mez?zombor, Táncsics utca

Dokumentumok