Mezőzombor termelői piac

A projekt megnevezése:

TERMELŐI PIAC LÉTREHOZÁSA MEZŐZOMBORON A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 180.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00005

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2019. 07. 31.

Felhívás Terület specifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési célok/forrásfelhasználási keretek közül a pályázó támogatási kérelme a Taktaköz, Abaúj-Cserehát térsége (1,3 Mrd Ft) számára elkülönített indikatív keretösszeg számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul.

Mezőzomboron jelenleg 53 egyéni vállalkozó folytat különféle típusú gazdasági tevékenységet. A település legjelentősebb gazdasági szervezete a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészeti Rt. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezetnek is van a településen helyi kirendeltsége. Az agrárfoglalkozású népesség aránya 5-6 %. A Szerencsi járás a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, így egyszerre több fejlesztés történik a járásban. Ennek eredménye, hogy az egy ütemben készülő munkák összehangoltak, megtakarításaik egymást erősítik. Igény esetén ütemezhetőek. Érdemes hosszú távú tervet készíteni.

Változó világunkban egyre fontosabb szerepe van a helyi közösségeknek, a helyi értékek és termékek megvédésének. A vásárlói magatartás megváltozása a minőség irányába mozdult el. Egyre fontosabb az élelmiszerek eredete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat. A helyi és termelői piacoknak társadalomformáló, ökológiai és etikai jelentősége van. A szuper- és hipermarketek térhódításuk során a lakosságot elárasztották idegen, ismeretlen eredetű termékekkel. A hagyományos értelemben vett piac ma a reneszánszát éli. A vásárlók egyre tudatosabbak, egyre inkább fontos mi kerül az asztalra, honnan és kitől. Megnyugtatóbb kedves árusoktól minőségi termékeket venni, mint a nagy bevásárlóközpontok ismeretlen eredetű termékeit megvenni. A piac, mint fogalom társadalmi szereppel bír, mint találkozó hely. A vevő találkozik az eladóval, aki igazolja a termék származását, illetve kölcsönösen kapcsolatba lépnek egymással. Elmondhatjuk, a helyi közösségek életében kiemelkedően fontos szerepet játszanak a piacok, mint találkozó helyek. A személyes kapcsolat biztonságot, megbízhatóságot és minőséget jelent a vásárlók számára. Az új munkahelyek keletkezésével nőnek a családok bevételi forrásai, magasabb lesz a megélhetési szintjük, mindezek mellett a települések bevételi nőnek, amelyet visszaforgathatnak a településfejlesztésbe, ezzel a két faktorral a közösség életminősége nő, elvándorlás csökken és a gyermekvállalási kedv is nőhet.

A gazdasági lokalizáció a globalizáció visszaszorítására szolgáló mozgalom, amely során a termékeket, eljárásokat igazítják a helyi lehetőségekhez. Lényege, hogy az eladás helye minél közelebb található a termelés helyéhez, így könnyebben ellenőrizhető a termék eredete, az előállítása során használt anyagok. Kevesebb kézen megy át a végső értékesítés előtt, rövidebb idő alatt ér a vásárlóhoz.

Négy fő hatása van a helyi élelmiszer ellátó rendszernek:

 1. Gazdaságfejlesztő és regeneráló hatás: A múltban a gazdaság ösztönzése volt a cél, úgy hogy fejletlenebb területekre áttelepítették a termelést, ám ez egyáltalán nem volt a fenntarthatóság kérdésével összehangolva, ezért fontos lenne a helyi vállalkozásokat ösztönözni, a multik helyett egy fenntartható gazdaság fejlesztése érdekében.
 2. Környezeti hatás: az intenzív mezőgazdaság káros hatása a növekvő áruszállítás mértéke, a kipufogó gázok károsítják a környezetet, amely csökkenhet, ha a termékeket a helyi piacokon értékesítik.
 3. Társadalmi együttműködés és közösségfejlesztő hatás: a helyi élelmiszertermelés segíthet visszaállítani a hagyományos társadalmi együttműködést a településeken.
 4. Egészségügyi hatás: segíti a betegségek megelőzését, elősegíti a helyes táplálkozást. Mindenki számára elérhető áron hozzáférést biztosít a kiváló minőségű és friss élelmiszerekhez.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljával, mivel a beruházás által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve – teremtés eredményezhet és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.

A pályázat mellékletét üzleti tervben bemutatásra kerül a helyi szükségleteken alapuló, fenntartható, gazdaságos működtetés. Mezőzombor Községben jelenleg nem működik piac, sem a környező településeken sem, kivéve Szerecsen. Nincs az akcióterületen az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület, ezért új termelői piac szolgáltatásnak megfelelő épület létrehozása szükséges. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi elfogadtatása, megfelelő végrehajtása, sikere érdekében széleskörű partnerségi tevékenység került megvalósításra: kérdőíves igényfelmérés, együttműködő partnerek, helyi termelők, civil szervezetek tájékoztatása megtörtént. A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferálják, fő célcsoportja a helyi termelők köre.

Jelenlegi termelői kapacitások a helyi és környékbeli kistermelőktől:

 1. tejtermékek: tej, sajt, túró, joghurt
 2. szőlő, bor
 3. méz
 4. tojás
 5. lekvárok
 6. élőállatok
 7. füstölt kolbász, szalámi, sonka
 8. házi savanyúságok
 9. szörpök
 10. kézműves termékek eseti jelleggel.

Jövőben várható termelői kapacitások a helyi kistermelőktől: számítani lehet a megnyíló helyi piac pozitív, multiplikatív hatására is. A már jelenleg is gazdálkodók „első fecskeként” megjelenve a helyi piacon kitapossák az utat és bebizonyítják a faluban élők számára is, hogy ez egy életképes megoldás, a jó termékeket megfelelő feltételek mellett el lehet adni ilyen körülmények között, amiből a családoknak kiegészítő jövedelme származhat. A beruházás által a termék a termelési értékláncban előrelép.

A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul a helyi termékek, helyi termelők piacra jutásához, továbbá a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások helybenntartásához, a helyi közösségek gazdasági önfenntartásához, a sajátos tájgazdálkodási vertikumok megye gazdaságán belüli súlyának növeléséhez.

A fejlesztéssel érintett ingatlan a pályázó tulajdonát képezi. Az Építtető tulajdonában lévő Mezőzombor, Árpád út 33. helyrajzi száma: 287.sz alatti ingatlanon új termelői piac kialakítását tervezi évi 100-120 napos nyitva tartással 6 órától 14 óráig. A telken 2014-ben lebontották a rajta található életveszélyes családi házat és hozzátartozó gazdasági épületrészt. A termelői piac a telek észak-keleti oldalára fog épülni 0,50m-re. A termelő piac épületben a helyi és a környékbeli települések termelő tudják a megtermelt áruikat, termékeiket értékesíteni, de lehetőséget kapnak a helyi és környékbeli népi művészek is hogy, az alkotásaikat bemutassák és értékesítsék. Az épületben egy hűtött és kettő nem hűtött raktárakat is kialakítunk, ahol az Önkormányzat és a termelők tárolhatják az áruikat, az ingatlan teljesen akadálymentesített lesz. Az épületben gombavizsgáló helyiség is található. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzés készül a tetőn kívüli kivezetéssel.

A projekt megvalósítására 6 mérföldkövet terveztünk: Az első mérföldkő végére a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése valósul meg: műszaki tervdokumentációk elkészítése (engedélyes, kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés) és a közbeszerzés lefolytatása. A 2., 3., 4., 5., mérföldkövek a kivitelezés 25-50-75-100 %-nál az egyéb szolgáltatások folyamatos és időarányos teljesítésével került tervezésre. A 6. mérföldkő a projekt fizikai befejezését követő projektzárást foglalja magában.

Benyújtásra kerülnek: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projekt zárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés és záró beszámoló. A pályázat mellékletét képező üzleti tervben mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tett. A partnerség elvével összhangban a mezőzombori termelői piac akkor működhet sikeresen, ha az ahhoz hozzájáruló nonprofit, civil és egyéb szervezetek (akik például a piacon árusító termelőket információkkal, kapcsolataik révén mozgósítják), önállóságukat megtartva, koordináltan dolgoznak együtt a Mezőzombor Község Önkormányzatával.

A területalapú megközelítés érvényesül a projekt során, mivel a projekt olyan témára irányul, amely újszerűsége, témája miatt a település és a térség fejlődése szempontjából fontos, az ott élők igényeire és szükségleteire épít. A projektben helyi vállalkozók, civil szervezetek, őstermelők és a környező települések önkormányzatai működnek együtt. Remélhetőleg a Mezőzomboron létesülő helyi piac tapasztalatai kedvet és bátorságot nyújtanak a környező települések számára is, hasonló kezdeményezésre. A projekt során teljes mértékben érvényesült a köz- és magánszféra partnersége: Mezőzombor Község Önkormányzata együttműködik szervezetekkel, vállalkozókkal, őstermelőkkel, kézművesekkel, civilekkel. E kapcsolatok kialakítása céljából az önkormányzat együttműködési megállapodásokat köt, a projekt megvalósítása során pedig megvalósítja azokat. Integrált és ágazatközi fellépések elve is érvényesül a projekt megvalósulása során, mivel a projekt hozzájárul a településén a gazdasági fejlődéshez, a térség szempontjából fontos, a megfogalmazott gazdasági igényt elégít ki. A fejlesztési elképzelés más prioritásokhoz és intézkedésekhez való kapcsolódósa a munkahelyteremtés és megtartás, az önfoglalkoztatás lehetőségének megteremtése által kapcsolódik minden foglalkoztatást elősegítő és priorizáló intézkedéshez. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, melynek részletes bemutatása és elemzése a pályázat mellékleteként benyújtott üzleti tervben ellenőrizhető, a támogatást igénylő felmérte a projekt során keletkező bevételeket és a projekt fenntartásának lehetőségét a várható bevételek függvényében mérlegelte.

A projekt keretében létrehozandó termelői piac területének indikátorai az alábbiak:

Beépített területek:

Bruttó terület: 702,15m2,

Nettó épület terület: 457,32 m2 (624,00m2), ebből az összes árusítóhely:314,77 m2,

22 db parkolóhely szükséges (1db személyzeti+21 db vásárlói), parkoló: 332,38m2,

térburkolat: 778,09m2,

bejáratok: 33,98m2,

betonjárda: 13,42m2.

Megvalósítási helyszíne:

3931 Mezőzombor, Árpád u. 33.

Vállalkozási szerződés

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Költségvetés

Módosított dokumentumok

Bontási jegyzőkönyv - "Piactér kialakítása Mezőzombor községben"

Nyilatkozatok és építési engedély