Mez?zombor Önkormányzat Képvisel?-testületének 8/2000. (10.26.) sz. rendelete a temet?kr?l és a temetkezésr?l

MEZ?ZOMBOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK EL?ZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeir?l, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Mez?zombor község Önkormányzata 11/2017. (XII.30.) rendelete -A településkép védelmér?l.

Mez?zombor község Önkormányzata 9/2015. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a helyi ipar?zési adóról

Mez?zombor község Önkormányzata 8/2015. (VIII.18.) önkormányzat rendelete -Az idegenforgalmi adóról, az építményadóról és a telekadóról szóló 11/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésér?l.

Mez?zombor község Önkormányzata 11/2010. (XII.14.) rendelete -Az idegenforgalmi adóról, az építményadóról és a telekadóról.