Visszatekintve a 2011. évre elmondhatjuk, hogy mozgalmas év van mögöttünk. Hálát adhatunk a mindenható Istennek, hogy mindeddig megsegített minket. A téli időszakban a vasárnapi Istentiszteletek mellett hétköznap esténként házi Istentiszteletek tartottunk hetente egy alkalommal, és minden héten más valaki otthonában gyűltünk össze az Isten Igéje köré.

Nagyon kedves, bensőséges, családias hangulatban teltek ezek az esték. Jó volt megtapasztalni, hogy olyanok is eljöttek ezekre az alkalmakra, akik egyébként a templomba már nem tudnak eljönni. Ezenkívül mindjárt az év elején, februárban jótékonysági bált szerveztünk, ahol kb. száz fő részvételével nagyon kellemes estét – éjszakát töltöttünk együtt jó hangulatban. Ezúton is köszönjük a támogatást azoknak akik jelenlétükkel, vagy támogatói jegy vásárlásával hozzájárultak a gyülekezetünkben folyó munkákhoz.

 

Tavasszal vendégül láttuk a Sárospataki Teológiai Akadémia végzős évfolyamát, akik egy vasárnapi Istentiszteleten szolgáltak közöttünk. Július 1 – 3 között volt Tokajban az Északkeleti Református Találkozó. Erre az alkalomra érkezett hozzánk a Hosszúmezői testvérgyülekezetünk 9 tagú küldöttsége. Bár az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, azért igyekeztünk minél több alkalmon ott lenni.  Júliusban még egy nagyon megható, és emlékezetes ünnepi Istentisztelet volt gyülekezetünkben. Elbúcsúztattuk  Orosz Istvánt, aki gyülekezetünk fiatal presbitere volt, és a teológiai tanulmányainak befejezése után megkezdte segédlelkészi szolgálatát a miskolci Deszkatemplomban.  Ezen alkalommal kapta meg István azt a palástot, amit néhai Király László Nagytiszteletű úr felesége adott át Istvánnak. Isten áldja meg az ő életét, és szolgálatát.  A július nagy munkával folytatódott a gyülekezetben, megtörtént a parókián az ablakok cseréje, és a szobák festése.

Augusztus elején tartottuk a már hagyományos hittan – tábort gyermekeink számára, ahol 15 – 17 gyermek, és fiatal vett részt minden délután a foglalkozásokon. A bibliai történetek feldolgozása után közös játék, kézműves foglalkozás, lovaglás, szalonnasütés zárta a napi programot. A hét végén gyülekezeti kiránduláson vettünk részt a szomszédos tarcali gyülekezet tagjaival közösen, egy Szatmár – beregi körút során meglátogattuk több református templomot, illetve múzeumot /Csaroda,Szatmárcseke,Nyírbátor…/                                                                                                       Augusztus 20-t ökumenikus Istentisztelet keretében ünnepelhettük a Református templomban, ami azt gondolom, hogy nagyon szép alkalom volt, és nagy örömmel vettek részt rajta községünk lakói felekezetre való tekintet nélkül. Illesse köszönet községünk vezetőit a szervezésben nyújtott segítségért, és rugalmasságukért, valamint Tóth Mihály görög katolikus esperes urat, és Szűcs Zoltán római katolikus plébános urat az elvégzett szolgálatért, mellyel együtt szolgálhattuk Isten dicsőségét, és erősíthettük  a bennünket összekötő szeretetszálakat és  a közösséget.

Szeptemberben az iskolai év indulásával elindult a hitoktatás is iskolában óvodában egyaránt.  30 református gyermek vesz részt a helyi iskolában és óvodában a hittanórákon. Számukra az egyik legnagyobb ünnep a karácsonyi Istentisztelet a templomban megtartott ünnepi műsorral, melyre minden gyermek nagy lelkesedéssel készül. Decemberben a Balassi Népdalkör nálunk tartotta Adventi koncertjét, melyen a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör is  részt vett. Úgy gondolom, hogy aki részese volt ennek az alkalomnak, az egy nagyon szép élménnyel lett gazdagabb. A felcsendülő karácsonyi dallamok magukkal ragadták a résztvevők lelkét, és talán sikerült egy kicsit elszakadni a mindennapi gondoktól, és feltöltekezni egy kis örömmel, békességgel, reménységgel. Adja Isten, hogy sok ilyen alkalomra nyíljon lehetőség az előttünk lévő hónapokban, években is, mert nagy szükség van ebben a mai „modern” világban az egymástól elidegenedett, és egyre inkább befelé forduló  emberek számára hogy legalább ilyen alkalmakon megéljék a közösséget, és valamit a lelkük ápolásával is foglalkozzanak. Szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy éljen a lehetőségekkel amelyek ilyen módon adódnak, – akár gyülekezeti, akár községi rendezvényről van szó – hiszen aki mindig otthon marad, az egyedül marad, és egyre magányosabb lesz, és szegényebb lesz egy élménnyel!

 

Hegedűs Aranka

református lelkipásztor