Október a Reformáció hónapja

A Magyarországi Református Egyház életében minden évben az október hónap a Reformáció emléknapjához kapcsolódik és ezen ünnep jegyében telik el. 2017-ben ez különösen hangsúlyos, hiszen egész évben a Reformáció indulásának 500. évfordulóját ünnepeljük. Országosan Egyházkerületi, Egyházmegyei és Gyülekezeti alkalmak is ennek szellemében teltek.

Október 15-én a Miskolc – Alsóvárosi Református Gyülekezet látogatott el hozzánk, ahol Nt. Orosz István Lelkipásztor végzi jelenleg a szolgálatot. Dr. Börzsönyi József nyugalmazott Esperes és Kedves felesége végezték közöttünk a szolgálatot. Az Igehirdetés után a Keresztút formáció énekeit és zenéjét hallgattuk meg, majd elhangzott egy tartalmas előadás a Református Nőszövetség alakulásáról és  munkájáról Börzsönyi Józsefné Nagytiszteletű asszony előadásában.

Október 29-én Sátoraljaújhelyen vettünk részt a Zempléni Református Egyházmegyének a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi Istentiszteletén. Igét hirdetett Nt. Mészáros István Esperes. A Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki református egyházközségek Kórusai valamint a Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulói tették emlékezetessé az alkalmat. Csorba Dávid Teológiai tanár előadása a Reformáció kezdeteiről szintén maradandó élmény lesz minden résztvevő számára.

Végül Október 31-én Gyülekezetünkben is megemlékeztünk az évfordulóról. A hagyományos Istentisztelet után emlékfát ültetünk templomunk udvarán. „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” – mondta Luther Márton.  Fát a jövő számára ültet az ember, még akkor is, ha az sokszor bizonytalannak tűnik. Ennek jegyében csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez, és ültettünk egy birsalmafát, jelezve reménységünket, emlékezve elődeinkre, és kérve Urunk áldását jelenünkre és jövendőnkre.

Istennek legyen hála az eddig megtett útért. Hálával emlékezünk azokra, akik Községünkben is megalapították a Református Gyülekezetet. Előttünk jártak a hitben, és csodálatos, maradandó értékeket hagytak ránk. A mi feladatunk nem csak megőrizni ezt, hanem erősíteni, és gyarapítani a reformáció vívmányait, továbbadni a következő generációnak, hirdetve Isten dicsőségét életünk minden napján.

Czetőné Hegedűs Aranka

Lelkipásztor