A projekt megnevezése:

37. SZ. ÚT – MEZŐZOMBOR KÖZÖTTI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSA A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 239.300.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00005

A projekt kezdete: 2018. 04. 01.

A projekt befejezése: 2020. 09. 28.

Mezőzombor Községben a munkanélküliek aránya nagyon magas, amely a helyi elhelyezkedési adottságok mellett, a munkaerő mobilitásának erősen korlátozott lehetőségeiből is adódik. Magyarországon a vidéki térségekből a gazdasági központokba irányuló, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése kiemelt prioritás, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetővé váljon, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat. Projektünk megvalósulásával jelentősen javulnak településünkön a fenntartható közlekedési módok, illetve feltételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014-2020 időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának (továbbiakban ITP) és a projektünk célja olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása a településen, illetve amely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet kialakulásához. Projektünk az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez is nagymértékben hozzájárul. A projekt műszaki tartalmának kidolgozásakor figyelembe vettük, hogy valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételek kerüljenek megteremtésre. Tervezéskor betartásra került a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdése, valamint a projektünk eredménye illeszkedik a megyei ITP-hez. A projektünk megvalósítandó eredménye összhangban van a település 2015-2020 Gazdasági programjának céljaival.

A fejlesztés várható eredményei:

– közlekedésbiztonság növekedése,

– a közút kapacitásának növekedése,

– a kerékpárosok számának növekedése,

– a balesetveszély csökkentése,

– település részeket összekötő kerékpáros barát útvonal kialakítása, kerékpárutak hálózatosodásának elősegítése, Mezőzombor és a 37. sz. főút, továbbá a településen található munkahelyek összekapcsolása különböző településrészekkel, illetve a településközponttal,

– az éghajlatváltozás mérséklése: a kevesebb CO2 kibocsátás érdekében, biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése,

– a népesség megtartása, közérzetjavítás.

Projektünk megvalósítása az alábbi megyei ITP-ben megfogalmazott célok megvalósulásához járul hozzá:

  • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1-es prioritás)
  • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2-es prioritás)
  • Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken (3-as prioritás)
  • Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés (5-ös prioritás)

Műszaki tartalom részletezése:

A kerékpáros létesítmény tervezett kialakítása a következőképpen alakul: – kerékpárút: 0+000 – 1+400 km. szelvények között – kétoldali kerékpársáv (burkolt padka kialakítással): 1+400 – 3+470 km. szelvények között – kerékpárút: 3+470 – 5+430 km. szelvények között A létesítménynek közötti átmenetet kijelölt kerékpáros átvezetés biztosítja. Az átvezetéseknél „living road” csúszásgátló burkolatot szükséges kialakítani a közút burkolatán, mely figyelemfelhívó és fékút csökkentő tulajdonsággal rendelkezik. A külterületi kerékpáros szakaszokon világító burkolati jeleket terveztünk. A tervezett kialakítások hozzájárulnak a kerékpáros létesítmény biztonságos használatához és üzemeléséhez. A tervezési területen viszonylag élénk kerékpáros forgalom tapasztalható, a csekély mértékű szintkülönbségek következtében a terület alkalmas is a kerékpározásra. A tervezett kerékpárút és a kétoldali kerékpársáv kiépítésével a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és oktatási létesítmények kerékpárral való megközelíthetősége számottevően javulna, valamint biztosítottá válna a települések közötti hivatásforgalmú közlekedés biztonságos lebonyolítása. A projekt által megvalósításra kerülő kerékpárút Szerencs kerékpárúthoz csatlakozik, valamint a megvalósulás alatt álló Tokaj-Tarcal kerékpárúthoz a későbbiekben. Az infrastrukturális fejlesztés területén több vállalkozás, intézmény működik: Disznókő Zrt telephelyei, Heliszolf Kft,

Bekényi tanya, MÁV vasútállomás, alállomás, ezek közvetlenül a tervezett kerékpárút nyomvonalánál találhatóak. A 3614. j. ök. út és a tervezett kerékpáros létesítmény szelvényezési iránya megegyezik. Helyszínrajzi kialakítás A tervezett kerékpáros létesítmény összesített hossza: 5430 fm. A fentiek alapján a tervben a következő megoldásokat alkalmaztuk: A tervezési terület a 3614. jelű Mezőzombor – Szerencs összekötő út 1+695 szelvényénél kezdődik és Mezőzombor településen keresztül egészen a 37. sz. Felsőzsolca – Sátoraljaújhely másodrendű főút 35+093 km. szelvényében lévő körforgalmú csomópontig tart, mely egyben a 3614. j. ök. út vége. A kerékpáros létesítmények hossza kb. 5,43 km. A tervezési területen jelenleg nincs kijelölt kerékpáros nyomvonal. A 3614. j. ök. út változó szélességű aszfalt burkolattal, tetőszelvénnyel, 2×1 forgalmi sávval, kétoldali zúzottköves padkával és földárokkal rendelkezik. A településen belül a közvilágítás biztosított. A tervezett kerékpáros létesítmény a 3614. j. ök. út mentén kerül kiépítésre.

A kerékpáros létesítmény tervezett kialakítása a következőképpen alakul: • kerékpárút: 0+000 – 1+400 km. szelvények között • kétoldali kerékpáros nyom: 1+400 – 3+470 km. szelvények között • kerékpárút: 3+470 – 5+430 km. szelvények között A létesítménynek közötti átmenetet kijelölt kerékpáros átvezetés biztosítja. Az átvezetéseknél „living road” csúszásgátló burkolatot szükséges kialakítani a közút burkolatán, mely figyelemfelhívó és fékút csökkentő tulajdonsággal rendelkezik. A külterületi kerékpáros szakaszokon világító burkolati jeleket terveztünk. A tervezett kialakítások hozzájárulnak a kerékpáros létesítmény biztonságos használatához és üzemeléséhez. A tervezési területen viszonylag élénk kerékpáros forgalom tapasztalható, a csekély mértékű szintkülönbségek következtében a terület alkalmas is a kerékpározásra. A tervezett kerékpárút és a kétoldali kerékpársáv kiépítésével a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és oktatási létesítmények kerékpárral való megközelíthetősége számottevően javulna, valamint biztosítottá válna a települések közötti hivatásforgalmú közlekedés biztonságos lebonyolítása.

A tervezés során figyelembe kellett venni a meglevő adottságokat, a beépítési viszonyokat, növényzetet, a meglevő közműveket és szerelvényeik elhelyezkedését, és a meglévő telekhatárokat is. A 3614. j. ök. út és a tervezett kerékpáros létesítmény szelvényezési iránya megegyezik. A fentiek alapján a tervben a következő megoldásokat alkalmaztuk: – 0+000 – 1+400 km. szelvények között: Ezen a szakaszon a főút mentén aszfalt burkolatú kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút átvezetését Kresz táblákkal és burkolati jellel jeleztük. A tervezési szakasz hossza: 1400 m. – 1+400 – 3+470 km. szelvények között: Ezen a szakaszon a főúton mindkét irányban kerékpáros nyom burkolati jel felfestése történik. A kerékpárút átvezetését Kresz táblákkal és burkolati jellel jeleztük. A Polgármesteri Hivatal környezetében kerékpár tároló kerül kialakításra. A vasúti átjárónál szintén kerékpáros piktogramot alkalmazunk. A tervezési szakasz hossza: 2070 m. – 3+470 – 5+430 km. szelvények között: Ezen a szakaszon a főút mentén aszfalt burkolatú kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút átvezetését Kresz táblákkal és burkolati jellel jeleztük. Több helyen is földmedrű árok keresztezése történik, ezeken a helyeken áteresz, illetve kerékpáros híd létesül. A tervezett létesítmény a 37. sz. út körforgalmú csomópontjánál csatlakozik a Mád – Tarcal közötti kerékpárúthoz.

A tervezési szakasz hossza: 1960 m. A megvalósítási helyszínek közül az ingatlanok vagy önkormányzati vagy a Közút Zrt. tulajdonában vannak, ezért valósul meg a beruházás konzorciumi együttműködés keretében a Közút Nonprofit Zrt-vel. A projekt végrehajtására 24 hónapot tervezünk, mely költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel kerül megvalósításra. A kivitelezési és a fenntartási időszakban az eredmények pénzügyi finanszírozása biztosított. A projekt tervezésekor a belső arányokra vonatkozó előírásokat figyelembe vettük, összhangban a meghatározott célokkal. A projekt megvalósítása során 7 mérföldkövet terveztünk, melyek egymásra épülve, logikusan kerültek meghatározásra. A projekt keretében folyamatos teljesítéssel kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány kerül megvalósításra a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének napjáig az alábbi tartalommal: – kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; – információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új

KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása; – gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása. A projekt keretében kialakításra kerülő kerékpárút hossza hozzájárul a megyei ITP-ben meghatározott „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” megnevezésű indikátor célértékének eléréséhez.

 

Megvalósítási helyszínek:

3931 Mezőzombor, Árpád u.

3931 Mezőzombor, Béke park

3931 Mezőzombor, Szabadság u.

3931 Mezőzombor, Dobó István u.

3931 Mezőzombor, Belterület, hrsz 1093

3931 Mezőzombor, Külterület, 0+000 – 1+400 km szelvények között

3931 Mezőzombor, Külterület, 1+400 – 3+470 km. szelvények között

3931 Mezőzombor, Külterület, 3+470 – 5+430 km. szelvények között