„Kultúrával a Gyermekekért!”-EFOP-3.3.2-16-2016-00330

A kedvezményezett neve: Mezőzombor Község Önkormányzata

A projekt címe: „Kultúrával a Gyermekekért!”

A szerződött támogatás összege (Ft): 25 000 000

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.08.31.

A projektazonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00330.

A projekt tartalma:

A program célcsoportja a Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola, a Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola, a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, a Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói, valamint a Mezőzombori Bóbita Óvoda gyermekei.

Célunk a szociokulturális hátrányok leküzdésének elősegítése a tervezett nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Az általunk tervezett programok a következő kompetenciák fejlesztését célozzák: anyanyelven folytatott kommunikáció; önkifejező-, problémamegoldó képesség; kulturális tudatosság, beleértve a nemzetiségek közötti kulturális kapcsolatokat; szövegértés; konfliktuskezelés; kooperatív csoportmunkával összefüggő kompetenciák.

Meglévő szolgáltatásokat bővítünk és újítunk meg tartalmi és módszertani szempontból a felhívásban megjelölt célokkal összefüggésben a táborok és témahetek, teljesen új szolgáltatásokat valósítunk meg a művészeti csoportok és kulturális órák vonatkozásában.

A 4 napos témahetek megvalósításával az ún. projektpedagógia módszerének segítségével a megismerés fő forrásává a gyermekek tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét állítjuk, motiváltságukat, kreativitásukat ösztönözve. Az adott témák feldolgozásával élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzést biztosítunk. Kiváló lehetőséget nyújt a konfliktuskezelés és az együttműködési készség fejlesztéséhez is.

Az 5 napos táborok megvalósításával olyan szabadidős rendezvénysorozatokat biztosítunk, amelyek erősítik a kezdeményezőkészséget, az önkéntesség elvét, az önkifejezést és az alkotóvágy kibontakozását. Biztosítják az aktivitást, az élményszerűséget, a kooperáció lehetőségét a konfliktuskezelés fejlesztésével.

A hangszeres zenei művészeti csoportok a szimfónia program tapasztalataira támaszkodnak. Ez a forma a mélyszegénységben élő családok gyermekeinél is biztosítja a sikerélményt, az önbizalom növekedését és a közösségbe tartozás érzetét.

A kulturális órákkal az iskolán kívüli nem formális tanulási alkalmakat valósítjuk meg az információkeresés, a könyvtári kutatás, a szövegértés és a kommunikáció fejlesztésével a tehetséggondozás szempontjaira is figyelemmel.

A könyvtár-pedagógia alkalmazásával a tanulás tanítása is megvalósul, a múzeumpedagógia módszerével pedig élményszerűen kerül sor a kulturális javak közvetítésére.

Projektünk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján valósul meg.