Koronavírus tájékoztató

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban bevezetendő intézkedésekről

Tisztelt Lakosság!

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki. Összhangban a Kormány eddig megtett intézkedéseivel az önkormányzat a vírus terjedésének és a betegségek megelőzésének érdekében számos intézkedést tett az elmúlt időszakban.

Minden intézkedésünkkel azt a cél tartjuk szem előtt, hogy a járvány ne terjedjen el széles körben Mezőzombor településen.

Ennek kapcsán az önkormányzat működésével összefüggésben a következő intézkedéseket vezetjük be:

 

  • Mezőzombor Község Önkormányzata és a településen működő intézmények nem tartanak rendezvényeket. Nem tart összejövetelt az Őszidő Nyugdíjas Klub és a Községi Kórus sem.
  • A Kormány döntése értelmében az iskolák március 16-tól digitális távoktatási rendszerben működnek. A gyermekek az oktatási intézményeket személyesen nem látogathatják. Fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban.Részletes tájékoztatót az intézményvezetés tesz közzé.
  • Az önkormányzati fenntartású Bóbita Óvoda bezárására  március 16-tól kerül sor, a bezárás visszavonásig érvényes.
  • A gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása érdekében azok a közfoglalkoztatott dolgozók, akiknek  óvodás vagy iskoláskorú gyermekük van, további intézkedésig maradjanak otthon.

Ahol mindkét szülő közfoglalkoztatott, ott csak az egyik szülő mentesül a munkavégzés alól.

 

  • A gyermekétkeztetésben részesülő óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek az Önkormányzat a nyári szünethez hasonlóan biztosítja az egyszeri meleg étkezést. Erről az intézkedésről a Családsegítő Szolgálat munkatársai  részletes szöveges tájékoztatást küldenek ki minden érintett Szülőnek.
  • Az Időskorúak ellátása, a Szociális étkeztetés , Népkonyha is átszervezésre kerül,  március 16-tól (Hétfőtől) megszűnik a szokásos ételhordóban történő ebédszállítás. Ettől a naptól kezdve naponta, egy adag egytálételt biztosítunk előre kiadagolva, ételtartó dobozban. Erről az intézkedésről is Tájékoztatót küld az érintetteknek az illetékes intézményvezető.
  • A Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása március 16-tól szünetel.

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges.

Halaszthatatlanul fontos ügyben telefonon (47/369-128) vagy e-mailben

(mailto:phzombor@t-online.hu) keressék meg a hivatali ügyintézőket.

 

  • A temetési szertartások alkalmával   a veszélyhelyzet idején a következő védő-óvó intézkedések betartására kérem  a hozzátartozókat, gyászolókat:

a zárt ravatalozóban csak az elhunyt 2 közeli hozzátartozói lehetnek, a többi gyászoló a ravatalozó előtt róhatja le kegyeletét.

Megkérem a gyászszertartáson résztvevőket, hogy a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőzzék.

 

  • Az egészségüggyel kapcsolatos intézkedésekről – az illetékesekkel történő egyeztetés után- a holnapi nap folyamán külön közleményben adok tájékoztatást

Jelen intézkedések a visszavonásig érvényesek!

Nyomatékosan kérem a lakosságot, hogy kiemelten figyeljenek a higiéniára, legyen mindenki figyelmes saját családjára, fordítson nagyobb figyelmet idős hozzátartozóira.

Kérem, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket!

Továbbra is kérek mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen információkat!

Ez egy új feladat mindenki számára, de hiszek a közösségünkben, abban, hogy együtt képesek vagyunk kezelni a rendkívüli helyzetet is! Köszönöm a megértést és a türelmet!

Az egészségünk a legfontosabb!

Figyeljünk magunkra, figyeljünk egymásra!

 

 

Mezőzombor, 2020. 03. 15.                                      Radó Béla polgármester