Ebben az évbe a Szolgálat megrendezte a 2017. évi szakmai tanácskozást, melyet törvény ír elő!

A tanácskozás célja, hogy a településen a gyermekvédelemben jártas,gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek, minden évben egyszer összegyűlnek, és átértékelik az eddig végzett szakmai munkát, megvizsgálják mi az amit elvégeztek és mi az ami még javításra, átalakításra, változtatásra szorul, annak érdekében , hogy még jobban, még célravezetőbben, még hatékonyabban működjön a településen a jelzőrendszer, amely a gyermekek védelmét szolgálja.

A  tanácskozásnak  a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme adott helyet! A tanácskozást megnyitotta és köszöntötte a szakembereket Radó Béla polgármester úr. A szakmai nap napirendi pontjait és a szolgálat 2016. évi munkájának a prezentációját Fercsákné Varga Melinda ismertette.

A tanácskozáson megjelentek Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző asszony, Drótosné Dendel Emese a Szerencsi Járási Hivatal, gyámügyi Osztályának gyámügyi szakügyintézője, Visóczkiné Farkas Beáta jelzőrendszeri tanácsadó, Juhász Ferencné a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ esetmenedzsere, Havas Renáta, Kókai Sándor, Fercsák András Önkormányzati Képviselők, Balogh András Attila Rendőr Alezredes , Lakatosné Bánóczki Katalin és Vargáné Kiss Ildikó Anna védőnők, a mezőzombori Kölcsey Ferenc  Általános Iskola igazgatója Nagy Attila és Tóth Jánosné igazgatóhelyettes asszony, és végül de nem utolsó sorban a Bóbita Napközi otthonos  Óvoda vezetője Fazekasné Kovács Katalin .

A délelőtt első részében a Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját, valamint a  jelzőrendszeri tagok összefoglaló gondolatait halhattuk.

Majd a délelőtt második felében megismerhettük a 2016. januárjában alakult gyermekjóléti Központ szakmai munkáját Juhász Ferencnétől.

A szakmai nap mindenki számára számos információkat nyújtottak és lehetősége volt rá a szakembereknek, hogy a beszámolók után kérdéseket észrevételeket, javaslatokat tehettek fel. A hatékony együttműködés reményében egy ebéddel zártuk a szakmai tanácskozást.