Intézményvezető bemutatkozás

A Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola új intézményvezetővel kezdi a szeptembert.

 A fenntartó Vargáné Lenkovics Tündét bízta meg öt évre az intézmény vezetői feladataival. 

 

Vargáné Lenkovics Tünde Monokról származik, a középiskolai tanulmányait a Miskolcon az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola jogelőd intézményében kezdte pedagógiai szakon. Ezt követően a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolára jelentkezett, természetismeret műveltségterületre.

– 2002-ben kaptam meg első diplomámat, s még ugyanebben az évben Monokon a Kossuth Lajos Általános Iskolában álltam munkába, ahol napközis nevelőként ismerkedtem a pedagógiai munka mindennapjaival. Pályakezdőként egy fél év után osztályt kaptam, és már osztálytanítóként folytattam munkámat.  A 15 év gyorsan eltelt, és nagyon szép éveket töltöttem ott el, mindig meghatározóak lesznek számomra az ottani pedagógus kollégák és az ottani munkatapasztalat.

– Nemcsak tanítottam azonban, hanem tanultam is. Sikeres felvételt nyertem Budapestre, az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar gyógypedagógus szakára, amit 2007-ben végeztem el.  Tanulmányaimat a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytattam, ahol pályaorientációs tanári végzettségem mellé megszereztem a pedagógus szakvizsgát is 2010-ben Gödöllőn. Mivel közben intézményvezető lettem Monok, úgy döntöttem, hogy gyakorlati ismereteim mellé megszerzem a közoktatás vezetői szakirányú szakvizsgát is. A Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2012-ben vehettem át diplomámat. Céljaim elérésében családom támogatása is nagyban hozzájárult. Férjemmel, aki a Szerencsi Mentőállomáson dolgozik, 21 éve élünk boldog házasságban és neveljük közösen két gyermekünket.

Miért döntött úgy, hogy ezt a pályát választja?

– Pályaválasztásomban meghatározóak voltak az általános-, és középiskolás éveim pedagógusai. Monokon az általános iskolás osztályfőnököm személyisége, s előttem példaként álló munkája volt elsősorban meghatározó. Történelem-orosz szakos pedagógusként dolgozott a gyerekekért, és közben folyamatosan képezte magát. Az akkori iskolaigazgató biológiát tanított, amit nagyon szerettem, körzeti versenyeket is nyertünk felkészítésével. Hivatástudata, diákjai és kollégái iránt érzett felelőssége és a természet szeretete minta volt előttem. Középiskolában szintén a történelem tanárom volt etalon számomra. Sajátos óravezetésével emlékezetessé tette a legunalmasabb történelmi témát is.

Egy ma pályát kezdő pedagógust mivel biztatna, hogy ezt a pályát válassza?

– Nehéz olyan hivatást találni, ami annyi lehetőséget és élményt tud adni, mint a pedagógus pálya. Felvérteznek bennünket a tanulmányaink során mindenféle tudománnyal, de hogy ezt hogyan valósítjuk meg a napi munkánk során, az csak rajtunk múlik. Igazából a személyiségünkön keresztül tudunk legjobban hatni az emberekre, ezáltal a tanulóinkra is. Pedagógusnak lenni nem csupán hivatás – elhivatottság. A jó tanító, óvónő, pedagógus munkáját, odaadását, fáradozását nem mérhetjük össze az anyagi javakkal, hiszen igazából mi viseljük gondját a „jövőnek”, a gyermekeknek.  Éveken át dolgozunk, és nagyon szerencsés az, aki felfedez egy – egy rejtett kincset a tanítványai között. Nagy felelősséggel jár, hogy a számukra jó utat megtaláljuk, és segítsük őket a céljaik elérésében.  Persze ez az út nem mindig egyenes, olykor rögös is; sikerek és kudarcok kísérik munkánkat. A pedagógus személyes példája, személyiségének ereje a legdöntőbb a nevelés és oktatás folyamatában, csakúgy mint egy családban. A legnagyobb elismerést mindig a már elballagott tanulóktól kapjuk, amikor visszavágynak egykori iskolájukba. Visszaemlékeznek a közös nyári táborokra, kirándulásokra, mozi-látogatásokra, egy-egy emlékezetes farsangi műsorra.

Vezetői pályázatából melyek azok az elképzelések, amelyek leghamarabb megvalósíthatóak?

–Elsőként a kollégáimat szeretném jobban megismerni, akikkel a mindennapokban együtt dolgozom. Elengedhetetlen a mai rohanó világban a munkahelyi jó légkör, hogy szívesen menjen be dolgozni a munkahelyére az ember, és ne gyomorgörccsel. E mellett szeretném megismerni az iskolába járó tanulókat és szüleiket is Ahhoz, hogy munkánk hatékony és előremutató legyen, elengedhetetlen a diák – szülő – pedagógus kölcsönös együttműködése és bizalma.

– Az iskola vezetősége azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy nyugodt és zökkenőmentes legyen a tanévkezdés. A nyárra betervezet karbantartási munkák időben elkészültet, ami még lemaradt időben pótoltuk augusztus végén. A tankönyvek időben megérkeztek és minden diákunk számára ingyenesek.

– Elindítottuk az Útravaló-ösztöndíjprogramot, ami a 7-8.osztályos tanulóknak nyújt segítséget ösztöndíj formában 3,00 tanulmányi eredmény fölött. Ebben 21 tanuló és 7 mentor pedagógus vesz részt. Reméljük, sikeresen bírálják el pályázatainkat.

– Az eddigi iskolagyümölcs program mellet ismét elindítottuk az ingyenes iskolatej programot is. A tanulóink 1-8.osztályig kapnak naponta tejtermékeket, ami legtöbbször tej vagy kakaó, de sajt, joghurt, túró rudi is szerepel majd a palettán. Az ingyenes ebédet minden tanulónk igénybe veszi a tanévben, Sárospatakról a Bodrog Hotelből**** kerül kiszállításra.

– Művésztanodai képzésre is lehetőséget biztosítunk.  A Széptan Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eddigi zeneoktatása mellett diákjaink a HON Alapfokú Művészeti Iskola két képzése közül is választhatnak. Így a gitár és zongora oktatása mellett már képzőművészeti és néptánc tagozattal is bővült a választható képzések köre.

– Pedagógusaink munkáját 2 fő pedagógiai asszisztens segíti ebben a tanévben. 14 óráig mindenki számára biztosítjuk a délutáni foglalkozást. Ezen túl napközis – tanulószobai csoportokban folyik a tanórán kívüli munka.

– A Gyógytestnevelés idén 3 órában fog megvalósulni a nagy tanulói létszám miatt utazó pedagógus segítségével.

– Az eddigi intézményi hagyományokat átgondolva állítottuk össze éves munkatervünket, de bővítettük is a palettát a Bolondballagással, Suli– DISCO – val, amit a Diákönkormányzat fog megvalósítani az osztályfőnökökkel közösen.

– Szeretném, ha az iskola tanulói élnének az Erzsébet-program által nyújtott táborozási lehetőségekkel a szünetben. A nyári napközis táborokra és a Balaton partján megvalósuló 1 hetes nyári tematikus táborokra is szeretnék pályázni tanulóinkkal.

Az iskola mindennapjainak szervezése és megtervezése az iskolavezetés mellett az alkalmazotti közösséget is érinti.  Felelősségteljes munkával érhetjük el közösen, hogy tanulóink sikeresek legyenek, ezzel az iskolai közösséget erősíthetjük, és a jó hírét öregbíthetjük. Ezen fogok dolgozni pedagógus kollégáimmal együtt.

Vezetői pályázatomból kiemelném az alábbi gondolatot:

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,

megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,

és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

/Dr. Szent-Györgyi Albert/

Vélemény, hozzászólás?