Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása

A projekt megnevezése:

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉGBEN

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 360.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00037

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2019. 11. 15.

A pályázati felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységei közül a 3.1.1 A) ponton belül az a) és b) tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt keretében. A 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül mind az a) és mind a b) pontok megvalósításra kerülnek. Mezőzombor Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szerencsi járásban, Miskolctól közúton 41 kilométerre keletre található, lakosságszáma 2014-ben 2490 fő volt.

A Szerencsi járás a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, így egyszerre több fejlesztés történik a járásban. Ennek eredménye, hogy az egy ütemben készülő munkák összehangoltak, megtakarításaik egymást erősítik. Igény esetén ütemezhetőek. Érdemes hosszú távú tervet készíteni. A település a Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza-vasútvonal két ágának elágazásánál helyezkedik el. A fejlesztéssel érintett terület Mezőzombor község belterületi határán túlmenőleg a vízgyűjtő határáig terjed. Mezőzombor domborzatát eróziós-deráziós folyamatok alakították ki. Földtanilag a pannóniai rétegekre települt hordalékkúp főként homokos, iszapos üledékekből áll. A környezet medence peremi hordalékkúp síkság, löszös-vályogos takaróval. A település tengerszint feletti magassága 93-115 mBf közötti, Éghajlata mérsékelten meleg, csapadékellátottságot tekintve száraz. Évi csapadék mennyisége 540-580 mm, ebből a nyári félévben 340 mm esővel lehet számolni. Mezőzombor településen az elmúlt tíz évben a bel- és csapadékvíz okozta káresemények rendszeresek melyek megoldása csak a jelen fejlesztés megvalósítása által lehetséges. Mezőzombor Község Önkormányzatának fejlesztése összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, így az ahhoz való illeszkedés vizsgálata nem releváns, azonban a településrendezési tervvel és a helyi esélyegyenlőségi programmal foglalt célokkal összhangban került megtervezésre a projekt célja. A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.

Megvalósítási helyszínek:

3931 Mezőzombor, Ady utca

3931 Mezőzombor, Árpád utca

3931 Mezőzombor, Batthyány utca

3931 Mezőzombor, Béke köz

3931 Mezőzombor, Béke utca

3931 Mezőzombor, Damjanich utca

3931 Mezőzombor, József Attila utca

3931 Mezőzombor, Kossuth utca

3931 Mezőzombor, Rózsa utca

3931 Mezőzombor, Szabadság utca

3931 Mezőzombor, Táncsics utca

Dokumentumok